ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอริกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ม.ค. 2561
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ม.ค. 2561
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนภายเขตอบต.เขาน้อย ที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2560 หมู่ที่ 3,5,7 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
25 ม.ค. 2561
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสามารถถึงบ้านนายโอภาส (ตอนที่3) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
22 ม.ค. 2561
165 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 ม.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรินเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 ม.ค. 2561
167 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุเทพ คล้ายทองถึงบ้านวันเพ็ญ สังข์ทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 ม.ค. 2561
168 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุเทพ คล้ายทองถึงบ้านวันเพ็ญ สังข์ทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
93
12 ม.ค. 2561
169 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสามารถถึงบ้านนายโอภาส(ตอนที่3)หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ม.ค. 2561
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ม.ค. 2561
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการ (ไวนิล) เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ม.ค. 2561
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวที เครื่องเสียง และเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ม.ค. 2561
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 ม.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.เขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ม.ค. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (หินกรวด) เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับการเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ม.ค. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 ม.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุด อปพร. จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 ม.ค. 2561
178 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ธ.ค. 2560
179 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสามารถถึงบ้านนายโอภาส(ตอนที่3)หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 ธ.ค. 2560
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอบต.เขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24