ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 พ.ค. 2561
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 พ.ค. 2561
123 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีชาถึงบ้านนางบุญทัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 พ.ค. 2561
124 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายปรีชาถึงบ้านนางบุญทัน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 พ.ค. 2561
125 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางทิพวัลย์ถึงบ้านนายนิพนธ์ ผลจันทร์ และบ้านนางแนบ ชูแช่ม หมู่ที่ 6 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 พ.ค. 2561
126 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางทิพวัลย์ถึงบ้านนายนิพนธ์ ผลจันทร์ และบ้านนางแนบ ชูแช่ม หมู่ที่ 6 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 พ.ค. 2561
127 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพานคลองท่าควายหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 พ.ค. 2561
128 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายหัวสะพานคลองท่าควายหมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 พ.ค. 2561
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านคายางชำรุด หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 เม.ย. 2561
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.เขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
18 เม.ย. 2561
131 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.และซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนางชูใจถึงน้ำตกยอดน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 เม.ย. 2561
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 เม.ย. 2561
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 เม.ย. 2561
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต๊นฑ์ จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งและจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณจัดกิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 เม.ย. 2561
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายท่วง พัดมี ถึงสนามกีฬาไสตั๊กแตน (ตอนที่6) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 เม.ย. 2561
136 เปิดเผยราคากลางการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.และซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนางชูใจถึงน้ำตกยอดน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 เม.ย. 2561
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9240 นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 เม.ย. 2561
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดบริเวณสถานที่ และจ้างตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังห ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 มี.ค. 2561
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและจัดซื้อวัสดุอิ่น ๆ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 ตำบลเขาน้ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 มี.ค. 2561
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24