ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอเชิญชวนผุ้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนน รพช. (ตอนที่3) หฒุ่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ก.ค. 2561
102 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รพช.ถึงถ้ำหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ก.ค. 2561
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ก.ค. 2561
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยพื้นที่หลังที่ทำการ อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ก.ค. 2561
105 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียรถึงคลองหนาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 ก.ค. 2561
106 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียรถึงคลองหนาน หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 ก.ค. 2561
107 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ก.ค. 2561
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนัหงานเพื่อใช้ในกองช่าง อบต.เขาน้อย จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ก.ค. 2561
109 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนน รพช. (ตอนที่3) หฒุ่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ก.ค. 2561
110 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รพช.ถึงถ้ำหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
96
05 ก.ค. 2561
111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมพรถึงสวนนงนารถ (ตอนที่3) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
90
02 ก.ค. 2561
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 มิ.ย. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 มิ.ย. 2561
114 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 มิ.ย. 2561
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 พ.ค. 2561
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.เขาน้อย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 พ.ค. 2561
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 พ.ค. 2561
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าไหล่ทางถนนสายชายทะเล-จอมพิบูลย์-เขาใหญ่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 พ.ค. 2561
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ถังพลาสติก ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 พ.ค. 2561
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเอกสารฝึกอบรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24