ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 ส.ค. 2561
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 9240 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 ส.ค. 2561
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 ส.ค. 2561
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทเพื่อใช้ในโครงการการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ส.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 ส.ค. 2561
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ส.ค. 2561
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแรงงานพ่นหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 ส.ค. 2561
88 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 ส.ค. 2561
89 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ส.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนรพช.ถึงถ้าหมี หมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ส.ค. 2561
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเชียร ถึงคลองหนาน หมู่ที่ 5 ต.เขาน้อย อ.สิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ส.ค. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนนรพช.(ตอนที่3)หมู่ที่ 6 ต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ส.ค. 2561
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการผูกผ้าขาว-เหลือง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 ก.ค. 2561
94 ประกาศผู้ชนะเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
20 ก.ค. 2561
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ก.ค. 2561
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 ก.ค. 2561
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
16 ก.ค. 2561
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัชบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
132
13 ก.ค. 2561
99 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 ก.ค. 2561
100 ประกาศเชิญชวนผู็ที่สนใจเสนอราคา การจัดจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
12 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24