ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้ม หมู่ที่ 4 ถึงสะพานคลองท่าความ หมู่ที่ 5 (ตอนที่7) ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 มี.ค. 2562
62 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านนายสุเทพ คล้ายทอง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ สังข์ทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 มี.ค. 2562
63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยก คสล.บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์ (ตอนที่6) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ม.ค. 2562
64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้มถึงชายเขา (ตอนที่2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
29 ม.ค. 2562
65 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์ (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ม.ค. 2562
66 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้มถึงชายเขา (ตอนที่2)หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 ม.ค. 2562
67 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้ม ถึงชายเขา (ตอนที่2) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 ธ.ค. 2561
68 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวริมเหล็กสายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์ (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ธ.ค. 2561
69 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ต.ค. 2561
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ต.ค. 2561
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2561
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าควาย หมู่ที่ 1,6 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ก.ย. 2561
73 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าควาย หมู่ที่ 1,6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 ก.ย. 2561
74 ขอเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าควาย หมู่ที่ 1,6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ก.ย. 2561
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามสำหรับการแข่งขันเพื่อใช้ในโครงการเขาน้อยเกมส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 ก.ย. 2561
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต๊นท์ จำนวน 5 หลังและจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 ก.ย. 2561
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถุงดำใส่ขยะ เพื่อใช้ในโครงการเขาน้อยเกมส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 ก.ย. 2561
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาของนักกีฬา ถ้วยรางวัล และผ้าขนหนู เพื่อใช้ในโครงการเขาน้อยเกมส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ก.ย. 2561
79 สรุปผลพิจาณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ก.ย. 2561
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24