ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
359
29 ธ.ค. 2551
402 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2551
643
28 พ.ย. 2551
403 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2551
394
28 พ.ย. 2551
404 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
13 พ.ย. 2551
405 สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย
618
31 ต.ค. 2551
406 สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเขาน้อย
494
31 ต.ค. 2551
407 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
02 ต.ค. 2551
408 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
02 ต.ค. 2551
409 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเขตตำบลเขาน้อย จำนวน 3 โครงการ
1022
02 ก.ย. 2551
410 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
01 ก.ย. 2551
411 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
568
01 ก.ย. 2551
412 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิง2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ส.ค. 2551
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการประเภทก่อสร้าง และขยายเขตระบบประปา ภายในเขตตำบลเขาน้อย
673
11 ก.ค. 2551
414 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
04 ก.ค. 2551
415 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ ม.4
466
26 มิ.ย. 2551
416 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ ม.4
510
26 มิ.ย. 2551
417 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด
468
18 มิ.ย. 2551
418 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
06 มิ.ย. 2551
419 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
06 มิ.ย. 2551
420 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมที่ดินบริเวณที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 4
381
05 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24