ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ก.ค. 2563
22 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายป้อมตำรวจถึงบ้านนางจินดา (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 ก.ค. 2563
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 มิ.ย. 2563
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 พ.ค. 2563
25 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 เม.ย. 2563
26 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามแยกสวนนายสุชาญ งามพ้องถึงคลองท่าน้อย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 เม.ย. 2563
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 เม.ย. 2563
28 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
31 มี.ค. 2563
29 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกระบวนถึงทุ่งหัวเขาและบ้านนายประเสริฐ เพชรชู (ตอนที่ 3)หมู่ที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 มี.ค. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 มี.ค. 2563
31 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกสวนนายสุชาญ งามพ้อง ถึงคลองท่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 มี.ค. 2563
32 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกสวนนายสุชาญ งามพ้อง ถึงคลองท่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 มี.ค. 2563
33 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
19 มี.ค. 2563
34 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 มี.ค. 2563
35 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนทุ่งคายาง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 มี.ค. 2563
36 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกระบวนถึงทุ่งหัวเขาและบ้านนายประเสริฐ เพชรชู (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 มี.ค. 2563
37 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกระบวนถึงทุ่งหัวเขาและบ้านนายประเสริฐ เพชรชู (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 มี.ค. 2563
38 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 มี.ค. 2563
39 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 มี.ค. 2563
40 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24