ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศสอบราคาจ้าง 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
07 ก.ย. 2558
342 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 ก.ย. 2558
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 ส.ค. 2558
344 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ส.ค. 2558
345 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 ส.ค. 2558
346 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
16 ก.ค. 2558
347 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
14 ก.ค. 2558
348 ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
13 ก.ค. 2558
349 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ก.ค. 2558
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
24 มิ.ย. 2558
351 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
04 มิ.ย. 2558
352 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
04 มิ.ย. 2558
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
15 พ.ค. 2558
354 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
07 พ.ค. 2558
355 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
242
24 เม.ย. 2558
356 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
09 มี.ค. 2558
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
22 ม.ค. 2558
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
24 ธ.ค. 2557
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
19 ส.ค. 2557
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
05 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24