ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 ม.ค. 2559
322 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ธ.ค. 2558
323 ประกาศเปิดเผ่ยราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
163
22 ธ.ค. 2558
324 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดรราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
16 ธ.ค. 2558
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
08 ธ.ค. 2558
326 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
08 ธ.ค. 2558
327 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจักจ้าง(ประปา ม4 ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 พ.ย. 2558
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดรราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
26 พ.ย. 2558
329 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 พ.ย. 2558
330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ยกเลิกประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
06 พ.ย. 2558
331 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
190
27 ต.ค. 2558
332 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง(ประปา ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
27 ต.ค. 2558
333 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
08 ต.ค. 2558
334 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 ก.ย. 2558
335 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ซื้อเครื่องเล่นสนาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 ก.ย. 2558
336 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 ก.ย. 2558
337 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(ม.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
07 ก.ย. 2558
338 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 ก.ย. 2558
339 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
07 ก.ย. 2558
340 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24