ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 มี.ค. 2559
302 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (คสล. ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
15 มี.ค. 2559
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
205
04 มี.ค. 2559
304 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง(คสล.ม.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 มี.ค. 2559
305 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 มี.ค. 2559
306 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจักจ้าง(ซ่อมแซมถนน ม.1,2,4,6) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
01 มี.ค. 2559
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 มี.ค. 2559
308 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2) ประปา ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
29 ก.พ. 2559
309 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 ก.พ. 2559
310 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง (คสล.บ้านนายสุเทพ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
24 ก.พ. 2559
311 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง (บุกเบิก ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ก.พ. 2559
312 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จ้างเหมาโครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
17 ก.พ. 2559
313 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประกวดรราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
16 ก.พ. 2559
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 ก.พ. 2559
315 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 ก.พ. 2559
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกวดงานจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 ม.ค. 2559
317 การเปิดเผยการคำนวณราคากลางในการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 ม.ค. 2559
318 ประกาศผลการเปิดซองประปา หมูที่ 4 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
29 ม.ค. 2559
319 ประกาศ การดำเนินการจ้างโครงการ โดยวิธี พิเศษ และการเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
27 ม.ค. 2559
320 ประกาศเปิดเผยราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24