ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การเปิดเผยราคากลาง ( ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาบ้านยาน ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
11 ก.ค. 2559
282 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.ค. 2559
283 การเปิดเผยราคากลาง(ถนนคสล.สายถนนรพช.ถึงบ้านชายเขา(ตอนที่2) ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
06 ก.ค. 2559
284 การเปิดเผยราคากลาง ( ถนนลาดยางสายบ้านนายสมภาพ พัฒใจถึงบ้านนางแช้ม ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
06 ก.ค. 2559
285 การเปิดเผยราคากลาง (ปรับปรุงถนนสาย รพช.ถึงเขาลานจำ ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
06 ก.ค. 2559
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สอบราคาจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
27 มิ.ย. 2559
287 การเปิดเผยราคากลาง(ถนน คสล.สายบ้านนายท่วงพัดมี ถึงสนามกีฬาไสตั๊กแตน(ตอนที่4) ม.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
22 มิ.ย. 2559
288 การเปิดเผยราคากลาง(ถนน คสล.สายบ้านนางแดงเฉลิม ถึงถนน รพช.(ตอนที่2) ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
22 มิ.ย. 2559
289 การเปิดเผยราคากลาง ( จัดซื้อท่อจ่ายน้ำ ม.5,7) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
10 มิ.ย. 2559
290 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
07 มิ.ย. 2559
291 การเปิดเผยราคากลาง ( ถนน คสล.สายวงแหวนทุ่งคายาง ม.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 มิ.ย. 2559
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย สอบราคาจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 มิ.ย. 2559
293 การเปิดเผยราคากลาง(อาหารเสริมนมโรงเรียน 1/2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
25 พ.ค. 2559
294 การเปิดเผยราคากลาง(คสล. ม.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
24 พ.ค. 2559
295 การเปิดเผยราคากลาง (ปรับปรุงถนน ม.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 พ.ค. 2559
296 การเปิดเผยราคากลางในการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 พ.ค. 2559
297 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 พ.ค. 2559
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (ตกลงราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม) เชฺิญชวนผู้ที่สนใจ เสนอราคาได้ที่ส่วนการคลัง อบต.เขาน้อย ระหว่างวันที่ 2-13 พ.ค.2559 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
02 พ.ค. 2559
299 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 เม.ย. 2559
300 การเปิดเผยราคากลาง (เครื่องเล่นสนาม) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
04 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24