ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การเปิดเผยราคากลาง(โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนทุ่งคายาง ม.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
22 พ.ย. 2559
262 ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 พ.ย. 2559
263 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ก้อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 พ.ย. 2559
264 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.2) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
16 พ.ย. 2559
265 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
16 พ.ย. 2559
266 อบต.เขาน้อย ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา
145
14 พ.ย. 2559
267 การเปิดเผยราคากลาง (จำนวน 2 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 พ.ย. 2559
268 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(สอบราคาก่อสร้างระบบประปา ม.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 พ.ย. 2559
269 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
04 พ.ย. 2559
270 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โรงจอดรถ ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 พ.ย. 2559
271 การเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
27 ต.ค. 2559
272 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
07 ต.ค. 2559
273 การเปิดเผยราคากลาง ( จัดซื้ออาหารเสริมนม) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 ก.ย. 2559
274 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
12 ก.ย. 2559
275 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 ก.ย. 2559
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 3 โครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 ส.ค. 2559
277 การเปิดเผยราคากลาง (จำนวน 4 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 ส.ค. 2559
278 ประกาศ อบต.เขาน้อย เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาตกลงจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
05 ส.ค. 2559
279 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
05 ส.ค. 2559
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24