ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 เม.ย. 2560
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
20 มี.ค. 2560
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
20 มี.ค. 2560
244 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านยอดน้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมทรัพ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
10 มี.ค. 2560
245 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมท ดาวน์โหลดเอกสาร
141
10 มี.ค. 2560
246 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
10 มี.ค. 2560
247 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อย เนื่องจากอุทกภัย ถนนสายบ้านนายนิคมถึงเขาบันได)) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
22 ก.พ. 2560
248 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านนายสุทธิจิต ถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ก.พ. 2560
249 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (โครงการซท่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อย เนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
10 ก.พ. 2560
250 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ก.พ. 2560
251 การเปิดเผยราคากลาง ( ซ่อมแซมถนนในเขต อบต.เขาน้อย เนื่องจากอุทกภัย กลุ่มที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
26 ม.ค. 2560
252 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
10 ม.ค. 2560
253 การเปิดเผยราคากลาง ( ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาห้วยยายแว่น ม.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 ธ.ค. 2559
254 การเปิดเผยราคากลาง(ถนนคสล.สายถนนรพช.ถึงบ้านนายเชือบ ชัยชำนาญ(ตอนที่3) ม.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
29 ธ.ค. 2559
255 การเปืดราคากลาง (ซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.เขาน้อยเนื่องจากอุทกภัย ม.3,7) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
21 ธ.ค. 2559
256 การเปิดเผยราคากลาง ( จัดซื้อครุภัณฑ์งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 ธ.ค. 2559
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ
157
14 ธ.ค. 2559
258 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (สขร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
13 ธ.ค. 2559
259 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
13 ธ.ค. 2559
260 การเปิดเผยราคากลาง ( ถนน คสล.สายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
08 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24