ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทีป ถึงบ้านนายสมยศและบ้านนายมงคล เพชรชู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 ก.ค. 2560
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
11 ก.ค. 2560
223 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุทีป ถึงบ้านนายสมยศและบ้านนายมงคล เพชรชู หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
29 มิ.ย. 2560
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 มิ.ย. 2560
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
29 พ.ค. 2560
226 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณาถึงบ้านนายสมพร (ตอนที่4) หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 พ.ค. 2560
227 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านนายสมพร ถึงไร่นางนงนารถ (จุดคลองไผ่ตง) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 พ.ค. 2560
228 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนทุกสายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 1-7) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 พ.ค. 2560
229 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงถนนทุกสายที่เกิดจากอุทกภัยในเขตตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 1-7) หมู่ที่2,4,5,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 พ.ค. 2560
230 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านสำนักเนียนถึงบ้านนายธีรศักดิ์ ไร่นายคำแหงและน้ำตกไผ่ตง (ตอนที่5) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 พ.ค. 2560
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 พ.ค. 2560
232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 เม.ย. 2560
233 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านยอดน้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีก ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 เม.ย. 2560
234 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนาถึงถนน รพช. (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 เม.ย. 2560
235 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 เม.ย. 2560
236 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 เม.ย. 2560
237 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเป ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 เม.ย. 2560
238 ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเป ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 เม.ย. 2560
239 ประกาศ สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 เม.ย. 2560
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
20 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24