ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
25 ต.ค. 2560
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 ต.ค. 2560
203 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอราคา ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ก.ย. 2560
204 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
15 ก.ย. 2560
205 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
11 ก.ย. 2560
206 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ก.ย. 2560
207 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกิตติพร เพชรชูถึงบ้านพนา พรหมจรรย์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 ส.ค. 2560
208 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางกระบวนถึงบ้านนายประเสริฐ และบ้านทุ่งหัวเขา (ตอนที่ 2)หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 ส.ค. 2560
209 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
131
22 ส.ค. 2560
210 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงสวนนายอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ส.ค. 2560
211 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจรัลถึงบ้านนางสำรอง เกตุแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ส.ค. 2560
212 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเกียรติศักดิ์ ศรีสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ส.ค. 2560
213 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกิตติพร เพชรชูถึงบ้านพนา พรหมจรรย์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ส.ค. 2560
214 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงสวนนายอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ส.ค. 2560
215 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจรัลถึงบ้านนางสำรอง เกตุแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 ส.ค. 2560
216 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเกียรติศักดิ์ ศรีสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
122
21 ส.ค. 2560
217 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางกระบวนถึงบ้านนายประเสริฐ และบ้านทุ่งหัวเขา (ตอนที่ 2)หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ส.ค. 2560
218 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 ส.ค. 2560
219 ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอราคา โครงการบุกเบิกถนนสายถนน รพช.ถึงบ้านนายวันชัย ชูแช่ม สวนนายสุนิตย์ เชื้อชยางกูล และบ้านนางนิภาวรรณ ชูแช่ม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ส.ค. 2560
220 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายถนน รพช.ถึงบ้านนายวันชัย ชูแช่ม สวนนายสุนิตย์ เชื้อชยางกูล และบ้านนางนิภาวรรณ ชูแช่ม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
20 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24