ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการ (ไวนิล) เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ธ.ค. 2560
182 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ธ.ค. 2560
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม (LPG) ขนาด 15 ก.ก. และอัดถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.เขาน้อย ระหว่างวันที่ 25-29 ธ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
21 ธ.ค. 2560
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 ธ.ค. 2560
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันในการฝึกซ้อมและวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ธ.ค. 2560
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวุฒิบัตรและบัตรประจำตัว,จัดทำเอกสารในการฝึกอบรมและจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 ธ.ค. 2560
187 เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
19 ธ.ค. 2560
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
12 ธ.ค. 2560
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ธ.ค. 2560
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 ธ.ค. 2560
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ธ.ค. 2560
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ธ.ค. 2560
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางน้ำล้น คสล.ถนนสายสามแยกบ้านนายอารมณ์ถึงสวนนายอนุชิต สาวนนางสุนีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ธ.ค. 2560
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าไหล่ทางช่วงถนนสายชายทะเล-จอมพิบูลย์เขาใหญ่และสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบของ อบต.เขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
27 พ.ย. 2560
195 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาก่อสร้างทางน้ำล้น คสล.ถนนสายสามแยกบ้านนายอารมณ์ถึงสวนนายอนุชิต สวนนางสุนีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 พ.ย. 2560
196 ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางน้ำล้น คสล.ถนนสายสามแยกบ้านนายอารมณ์ถึงสวนนายอนุชิต สวนนางสุนีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 พ.ย. 2560
197 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของอบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 พ.ย. 2560
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 พ.ย. 2560
199 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
25 ต.ค. 2560
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24