ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรศักดิ์ถึงบ้านนายทะนงและบ้านนางพรศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 ก.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแช้ม หมู่ที่ ๔ ถึงหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ (จุดบ้านนายชนะ ทับหิรัญ ถึงบ้านนายคล่อง) ตำบลเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอารมณ์ถึงสวนนางสุนีย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ส.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ ถึงถนน รพช.หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาน้อย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 ก.ค. 2564
5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช.หมู่ที่๖ ตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 มิ.ย. 2564
6 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช.หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 มิ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ถึงบ้านนางแช้ม หมู่ที่ ๔(จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์ ประดิษฐ์) ด้วยวิธีประก ดาวน์โหลดเอกสาร
111
21 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 พ.ค. 2564
9 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายแช้ม หมูู่ที่ ๔ (จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
11 พ.ค. 2564
10 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
11 พ.ค. 2564
11 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายแช้ม หมูู่ที่ ๔ (จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์ประดิษฐ์) ด้วยวิธีประ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 พ.ค. 2564
12 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 พ.ค. 2564
13 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านสุทธิจิตถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 มี.ค. 2564
14 ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุทธิจิต ถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 มี.ค. 2564
15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 มี.ค. 2564
16 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ก.พ. 2564
17 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ม.ค. 2564
18 ส่งสำเนาแผนการจัดหาพัสดุ และสำเนาแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ธ.ค. 2563
19 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ธ.ค. 2563
20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24