ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช.หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช.หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีงบประมาณ ๖๓๓,๗๐๐ บาท ราคากลางเป็นเงิน ๗๐๔,๖๔๓ บาท สามารถซื้อหนังสือเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.knaonoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-753555 ในวันทำการ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน