ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช.หมู่ที่๖ ตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ถึงถนน รพช.หมู่ที่๖  ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๖๓๓,๗๐๐ บาท ราคากลางเป็นเงิน ๗๐๔,๖๕๓ บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน