ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัชนะ  งามขำ ถึงทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๖๓๓,๗๐๐ บาท ราคากลางเป็นเงิน ๖๖๕,๑๕๑.๔๒ บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน