ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายแช้ม หมูู่ที่ ๔ (จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์ประดิษฐ์) ด้วยวิธีประ
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหัวสะพานคลองท่าควาย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนายแช้ม หมูู่ที่ ๔ (จุดหัวสะพานบ้านป้าสายถึงที่ทำการเหมืองแร่สินธุ์ประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีงบประมาณ ๗๖๔,๙๐๐ บาท ราคากลางเป็นเงิน ๘๐๒,๙๔๓.๖๖ บาท สามารถซื้อหนังสือเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.knaonoi.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-753555 ในวันทำการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน