ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านสุทธิจิตถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านสุทธิจิตถึงบ้านนายภักดี ใจห้าว  (ตอนที่ ๓)  หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาน้อย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีงบประมาณตั้งไว้ ๖๔๕,๙๐๐ บาท  ราคากลางเป็นเงิน ๖๗๗,๕๐๐ บาท

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน