ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ส่งสำเนาแผนการจัดหาพัสดุ และสำเนาแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด :

เรื่อง    ส่งสำเนาแผนการจัดหาพัสดุ และสำเนาแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน