ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่องถึึงถนน รพช. (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลเขน้อย
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายสมศักดิ์ อ๋องย่องถึงถนน รพช. (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖  ตำบลเขาน้อยโดยมีงบประมารตั้งไว้ ๗๗๒,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๖๓๕,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน