ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลาง(โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนทุ่งคายาง ม.5)
  รายละเอียด :

การเปิกเผยราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายวงแหวนทุ่งคายาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาน้อย

งบประมาณ 106,700.-บาท

ราคากลาง 108,900.-บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน