ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : อบต.เขาน้อย ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา
  รายละเอียด : อบต.เขาน้อย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตกลงราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 งบประมาณ129,200.-บาท ราคากลาง 131,200.-บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามราบละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เขาน้อย โทร 075-753555-6 ได้ตั้งแตวันที่ 14-16 พ.ย.2559 ตามวันและเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน