ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย(สอบราคาก่อสร้างระบบประปา ม.1)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันทร์ ตำบลเขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ราคากลางก่อสร้าง 709,000.-บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน