ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลาง
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดจันทร์ ตำบลเขาน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน