ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ)
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสมพร คิดประเสริฐ ถึงไร่นางนงนารถ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย

งบประมาณ 728,300.-

ราคาก่อสร้าง 760,700.-

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน