ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 3 โครงการโดยวิธีตกลงราคา
  รายละเอียด :

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องตกลงราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวัชนะ งามขำ ถึงสวนนายอุทิศ หมู่ที่ 2

3.โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนาบนิคม ถึงเขาบันได หมู่ที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจขอรับเอกสารเสนอราคา ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.เขาน้อย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 075-753555-6

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน