ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลาง (จำนวน 4 โครงการ)
  รายละเอียด :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาในการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกถนน คสล.บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์(ตอนที่ 3)หมู่ที่ 1

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวัชนะ  งามขำ ถึงสวนนายอุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย

3.โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายนิคม ถึงเขาบันได หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมพร  คิดประเสริฐ ถึงไร่นางนงนารถ(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย

.

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 192 คน