ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.เขาน้อย เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาตกลงจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาโครงการขยายระบบจ่ายน้ำประปาและปรับปรุงถนน  ตามรายละเอียดดังนี้

1.โครงการขยายระบบจ่ายน้ำประปาบ้านยาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย ราคากลาง 139,200.-บาท

2.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมศักดิ์  อ๋องย่อง ถึงถนน รพช. หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย ราคากลาง 100,000.-บาท

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  ขอเชิญผู้สนใจขอรับเอกสารและเสนอราคาจ้าง ในระหว่างวันที่ 5 - 9  สิงหาคม  2559  เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ งานพัสดุ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หรือสอบถามทางโทรศัพท์  0-7575-3555-6

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 196 คน