ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เชิญเข้าร่วมเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ
  รายละเอียด :

อบต.เขาน้อย มีความประสงค์ จะตกลงราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงถนนสายถนน รพช.ถึงเขาลานจำ หมู่ที่ 6 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน รพช.ถึงบ้านชายเขา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6

3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสมภาพ พัฒใจ ถึงบ้านนางแช้ม หมู่ที่ 4

ขอเชิญผู้ที่สนใจขอรับเอกสารและเสนอราคาจ้าง ในระหว่างวันที่ 22-26  กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.เขาน้อย สอบถามทางโทรศัพท์ 0-7575-3555-6

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 189 คน