ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
28 ต.ค. 2553
182 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
28 ต.ค. 2553
183 งบการเงินประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
27 ต.ค. 2553
184 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
377
21 ต.ค. 2553
185 รายรับ- รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
14 ต.ค. 2553
186 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
340
13 ต.ค. 2553
187 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
06 ต.ค. 2553
188 ประกาศรับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้า ศพด.ของ อบต.เขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
610
24 ก.ย. 2553
189 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
521
13 ก.ย. 2553
190 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
384
09 ก.ย. 2553
191 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
411
07 ก.ย. 2553
192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
429
02 ก.ย. 2553
193 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
02 ก.ย. 2553
194 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
19 ส.ค. 2553
195 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
398
16 ส.ค. 2553
196 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
03 ส.ค. 2553
197 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2552ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
03 ส.ค. 2553
198 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2552ครั้งที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
03 ส.ค. 2553
199 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
03 ส.ค. 2553
200 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
13 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18