ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 มิ.ย. 2564
2 เผยแพร่ข่าวสาร บันทึกเทป และไฟล์เสียงการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 มี.ค. 2564
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 มี.ค. 2564
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ก.พ. 2564
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ก.พ. 2564
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.พ. 2564
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ก.พ. 2564
8 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
09 ก.ย. 2563
9 ประกาศรับโอนตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 ส.ค. 2563
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ก.ค. 2563
11 คู่มือการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 ก.ค. 2563
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ก.ค. 2563
13 แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-61-63 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ก.ค. 2563
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ค. 2563
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
19 มิ.ย. 2563
16 แบบคำร้องทั่วไป เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมน้ำ และคนขับ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 มิ.ย. 2563
17 ใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 มิ.ย. 2563
18 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. ถึงบ้านนายรนตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
30 เม.ย. 2563
19 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายคุมสิน ถึงชายเขา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 เม.ย. 2563
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18