ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 มิ.ย. 2564
2 เผยแพร่ข่าวสาร บันทึกเทป และไฟล์เสียงการอ่านสารวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
128
18 มี.ค. 2564
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
146
02 มี.ค. 2564
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ก.พ. 2564
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 ก.พ. 2564
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ก.พ. 2564
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 ก.พ. 2564
8 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
09 ก.ย. 2563
9 ประกาศรับโอนตำแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 ส.ค. 2563
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
19 ก.ค. 2563
11 คู่มือการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ก.ค. 2563
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 ก.ค. 2563
13 แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-61-63 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ก.ค. 2563
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 ก.ค. 2563
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 มิ.ย. 2563
16 แบบคำร้องทั่วไป เรื่อง ขออนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมน้ำ และคนขับ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
19 มิ.ย. 2563
17 ใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 มิ.ย. 2563
18 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. ถึงบ้านนายรนตร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
30 เม.ย. 2563
19 ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายคุมสิน ถึงชายเขา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 เม.ย. 2563
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18