ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2549 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวัน และเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 424 คน