ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน