ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560)
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560)  ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน