ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.เขาน้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  รายละเอียด : อบต.เขาน้อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 -29 มกราคม 2561 มีรายละะเอียดดังเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน