ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ดำเนินการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 206 คน