ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2549 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวัน และเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 401 คน