ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รฯรงค์พระบรมธาตุสู่มรดกโลก
  รายละเอียด :

     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ร่วมรณรงค์และสร้างพลังผลักดันให้พระบรมธาตุวรมหาวิหาร  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำเสื้อยืดโปโล ซึ่งปักสัญลักษณ์ที่ชนะจากการประกวดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์พระธาตุสู่มรดกดลก  จำหน่ายในราคาตัวละ 200  บาท 

      ในการนี้องคืการบริหารส่วนตำบลเขาน้อยขอเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูแบบตัวอย่างเสื้อดังกล่าวได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มงานอำนวยการ โทร 0-7535-6553  หรือทาง www.nakhonsithammarat.go.th  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 533 คน