ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลสิชลได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิชล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2549 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวัน และเวลาดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2549  :: จำนวนผู้อ่าน 413 คน