ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 3
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 3 วันที่  26 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 407 คน