ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ห้วหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 351 คน