ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้า ศพด.ของ อบต.เขาน้อย
  รายละเอียด : อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชประกาศรับสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ของ อบต.เขาน้อยตามประกาศแนบท้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 628 คน