ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 412 คน