ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2552ครั้งที่ 2/2552
  รายละเอียด : อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2552 ครั้งที่  2/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เขาน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 411 คน