ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.เขาน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ครั้งที่ 2 วันที่  2 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เขาน้อย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 414 คน